INFORMACJE

Producenci

Brak producentów

Nowe produkty

Promocje

Najczęściej kupowane


Regulamin zakupów

Właścicielem sklepu Argmeta (www.Argmeta.pl) jest Iwona Chrząstek, zarejestrowana pod adresem: ul. Sucharskiego 152,97-500 Radomsko  NIP: 7721085013, REGON: 100808182.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez URZĄD MIASTA RADOMSKO pod nr. 146/161. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta poprzez formularz na stronie argmeta pl.

3. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

4. Możliwe są następujące formy płatności:

    Za pobraniem - Zapłata przy odbiorze towaru.
    Przelewem - Rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.

5. Czas realizacji zamówienia, to czas w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta ( w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem) W przypadku, gdy czas realizacji byłby dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.

6. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z dowodem zakupu, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu.

7. Ustosunkowujemy się do żądań Klienta w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.

8. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

9. Zgodnie z ustawą  klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar ( w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna ) należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu towaru.Formularz zwrotu towaru wysyłamy klientowi na maila w załączonym pliku  Gwarantuje zwrot  kwoty na konto bankowe wskazane przez klienta.


10. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą odbioru towaru przez Klienta.

11. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

UWAGA !!!

Towar wykonany na zamówienie ( skracany,przerabiany itp.) nie podlega zwrotowi.

  • Formularz zwrotu towaru  wysyłamy w załączonym pliku
  • Adres  platformy ODR         http://ec.europa.eu/odr/.
  • Jeśli masz jakieś pytania dotyczące regulaminu napisz do nas:  argmeta@argmeta.sklep.pl